Sprawozdanie z I Festiwalu Literackiego

13-14 marca 2014 roku odbył się Festiwal Literacki Prze-czytana młodzież promujący literaturę przede wszystkim wśród młodych ludzi, zorganizowany przez  Stowarzyszenie Intelektualistów Niepokornych Trickster, VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Tygodnik Powszechny. Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Bydgoszczy, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Radio PIK.

Festiwal, poprzedzony każdego dnia konferencją naukową dotyczącą kryzysu cywilizacji, rozpoczął się projekcją interesującego filmu Hannah Arendt w Miejskim Centrum Kultury. Po tym kinowym seansie  w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego miał miejsce powitalny bankiet dla festiwalowych prelegentów i zaproszonych gości. Następnie, w tym samym gmachu, odbyły się warsztaty pisania eseju prowadzone przez pana Michała Tabaczyńskiego, eseistę i tłumacza, oraz warsztaty kreatywnego pisania prowadzone przez panią Justynę Bargielską, wybitna pisarkę, autorkę wydanej w 2013 roku książki Małe lisy. Uczestnicy obu zajęć byli aktywni, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tajniki tworzenia, co zaowocowało już samodzielnymi próbami pisania. Później, na spotkaniu autorskim z panią Bargielską prowadzonym przez Maję Staśko (studentka MISH w Poznaniu) i Marcina Kapłanowskiego (uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy), dyskutowano o procesie twórczym, poruszono także m.in. problem sporów pisarskich i interpretacji literatury. Rozmowa była przeplatana licznymi anegdotami opowiadanymi przez Justynę Bargielską. Pierwszy  dzień Festiwalu zakończył się w klubokawiarni „1138” spotkaniem z bydgoskim raperem Biszem. Pytany przez Adrianę Rasmus (uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego) i Łukasza Latosińskiego (absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu), opowiadał  m.in. o roli literatury w jego życiu, o fascynacji prozą Dostojewskiego i Cortazara oraz o różnicach między byciem poetą a byciem raperem oraz o najbliższych planach zawodowych.

Festiwalowy piątek zaczął się w VI Liceum Ogólnokształcącym Lekcją czytania na temat twórczości Piotra Sommera. Prowadząca ją pani Natalia Rapp (UAM w Poznaniu) uczyniła z niej sposobność do profesjonalnej bardzo analizy tekstów Sommera. Następnie prof. Czapliński dokonał wraz z uczestnikami warsztatów interpretacji „Balu w operze” Juliana Tuwima, uwrażliwiając młodzież na wartość i piękno tekstów znanych tylko powierzchownie.

Po tych interpretacyjnych zmaganiach, zmieniła się lokalizacja Festiwalu. W bydgoskiej Galerii Wspólnej  aktorzy Teatru Polskiego w Bydgoszczy: Małgorzata Trofimiuk i Mieczysław Franaszek, odczytali wiersze Tomasza Różyckiego. Po tej prezentacji odbyło się spotkanie z autorem  Dwunastu stacji prowadzone przez Weronikę Szwebs (studentka MISH w Poznaniu) i Miłosz Bruskiego (uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego). Po omówieniu, m.in. relacji między treścią a formą, związków poezji z miejscem, podróżą czy relacji ze środowiskiem literackim, Tomasz Różycki przeczytał swój wiersz Spalone mapy.

W taki sposób zakończył się pierwszy Festiwal Literacki Prze-czytana Młodzież, podsumowany krótkimi przemowami członków Stowarzyszenia Trickster.

Różnorodne zajęcia, spotkania, warsztaty w wypełnionych salach jasno pokazują, iż literatura jest interesująca dla młodego pokolenia i potrzebne są okazje do konfrontacji czytelniczych wątpliwości ze specjalistami i autorami. Powtarzanie stereotypu o nieczytającej młodzieży jest krzywdzące, dla pewnej, wcale niemałej grupy młodych ludzi. Dlatego cenne są inicjatywy zmierzające do jej odwrócenia, tym bardziej , jeśli podejmują ją uczniowie wspierani przez studentów.