Program XI Szkolnej konferencji naukowej „Wobec problemów współeczesności”

Środa, 10 IV 2013 r.
budynek VI LO w Bydgoszczy, ul. Staszica 4

11.00 wykład- dr Krzysztof Koc Między wiernością a zdradą. O kulturowym znaczeniu pamięci

12.00- zajęcia warsztatowe w grupach; każdy uczeń bierze udział w dwóch zajęciach warsztatowych o godz. 12.00 i następnie o 13.30.

grupa 1 Michał Tabaczyński Liberatura

grupa 2 Magdalena Knioła Współczesna Antygona. O przepisywaniu

klasyki. Warsztaty dramaturgiczne.

grupa 3 Weronika Szwebs Polityczność przekładu

grupa 4 Sandra Lewandowska- Baśń w dramacie

grupa 5 dr Aleksandra Norkowska Piśmienna konwersacja dawniej i dziś

grupa 6 Małgorzata Miławska O polskim inteligencie w wersji postkomunistycznej. Dzień świra Marka Koterskiego

grupa 7 Katarzyna Rożek Nie rozumiem sztuki

grupa 8 Jakub Misun Hip-hop w literaturze, hip-hop literacki na przykładzie „Pawia królowej” Doroty Masłowskiej i wybranych utworów z gatunku

 

Czwartek, 11 IV 2013 r.
budynek VI LO w Bydgoszczy, ul. Staszica 4

11.00- wykładdr Marek Kurkiewicz Wierne odbicie czy krzywe zwierciadło? Kilka uwag o wizerunku rzeczywistości w polskiej powieści współczesnej

11.40- wykładdr Arkadiusz Kalin Teoria chaosu w kontekście badań literaturoznawczych

12.30- zajęcia warsztatowe w grupach; każdy uczeń bierze udział w dwóch zajęciach warsztatowych o godz. 12.30 i następnie o 14.00.

grupa 1 Łukasz Latosiński Tworzenie pism procesowych (skarga,

odwołanie, pozew)

grupa 2 Marcin Rożek Architektura. Bydgoszcz, Polska, Europa, rok 2043″ czyli jakie będzie nasze miasto w kontekście zmian, które nastąpią w Polsce i Europie

grupa 3 Katarzyna Częstochowska Leadership HR na rynku pracy;

negocjacje, sztuka perswazji

grupa 4 Mateusz Górski Kreowanie wizerunku politycznego

grupa 5 Agnieszka Bandura Współczesność w sidłach zła? Stań ze sprawcą twarzą w twarz

grupa 6 Krzysztof Lehmann (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)Bezpieczeństwo w Sieci

grupa 7 Małgorzata Miławska z zespołem  Język. Internet. Facebook. Jak kreujemy swój wizerunek na portalach społecznościowych?

grupa 8 Maciej Kautz Prasowe, radiowe i telewizyjne

 

Piątek, 12 IV 2013 r.
budynek VI LO w Bydgoszczy, ul. Staszica 4

11.00 wykład – dr Teresa Stanek Kultura bez religii??? O kulturotwórczej roli wiary biblijnej

11.45 wykładdr Maciej Ławrynowicz Ekonomia wobec problemów współczesności

12.30 prezentacja projektów uczniów w  panelowych dyskusyjnych, zakończenie ok. godz. 14.30.

PANEL  NAUKI EKONOMICZNE

PANEL NAUKI HUMANISTYCZNE

PANEL NAUKI PRZYRODNICZE

PANEL NAUKI MATEMATYCZNE